KUĆA ZA ODMOR T.23 /

VACATION HOUSE T.23

Godina/ Year:
2019.
Površina parcele/ Site area:
1.346,00 m2
Bruto površina/ Gross floor area:
347,56 m2
Neto površina/
Usable floor area:
294,54 m2
Stambene jedinice/
Housing units:
1
Lokacija/
Location:
Trogir, Croatia