STARA KAMENA KUĆA H.R. /

OLD STONE HOUSE H.R.

Projekt uređenja interijera/
Interior design project


Godina/ Year:
2019.
Površina/ Area:
122,35 m2
Lokacija/ Location:
Humac, Hvar, Croatia