KUĆA ZA ODMOR I&N.P /

VACATION HOUSE I&N.P

Godina/ Year:
2020.
Površina parcele/ Site area:
2.055,00 m2
Bruto površina/ Gross floor area:
598,95 m2
Neto površina/
Usable floor area:
489,55 m2
Stambene jedinice/
Housing units:
2
Lokacija/
Location:
Podstrana, Croatia