STAMBENA ZGRADA – HVAR S.4 /

HVAR RESIDENCE APARTMENTS S.4

Godina/ Year:
2020.
Površina parcele/ Site area:
907,00 m2
Bruto površina/ Gross floor area:
372,02 m2
Neto površina/
Usable floor area:
302,62 m2
Stambene jedinice/
Housing units:
4
Lokacija/ Location:
Hvar, Croatia