BLACK DOG – BAR

Projekt uređenja interijera /
Interior design project

Godina/ Year:
2018.
Površina/ Area:
99,94 m2
Lokacija/ Location:
Split, Croatia