STAMBENA ZGRADA Z.4

APARTMENT BUILDING Z.4

Godina/ Year:
2020.
Površina parcele/ Site area:
1.056,00 m2
Bruto površina/ Gross floor area:
689,81 m2
Neto površina/
Usable floor area:
565,93 m2
Stambene jedinice/
Housing units:
7
Lokacija/
Location:
Jagodna, Hvar, Croatia